Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Diecézny školský úrad

Námestie Jána Pavla II. č. 7

950 50  Nitra

PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ

tel.: 037/741 28 01

e-mail: skoly@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy